Ta'Sangka Jurgens Coaching

Persoons- en ontwikkelgerichte begeleiding & training

Coach - Psycholoog - HRM'er & HRD'er


Manager Van Gansewinkel Groep - Bas Jansen

Ik ben in contact gekomen met Ta'Sangka voor coaching bij mijn volgende stap in mijn loopbaan. Concreet waren mijn vragen: waar sta ik en wat wil ik zelf in werk?

De test en de begeleiding van Ta'Sangka hebben mij duidelijke en heldere richting gegeven waar mijn volgende baan aan mag voldoen en wat niet. Het is een relatief korte test om te maken met professionele begeleiding door Ta'Sangka. Het resultaat voor mij was enerzijds bevestiging van bekende inzichten en anderzijds verassende nieuwe inzichten. Het testverslag is een prima 'ankerpunt'  om nog eens keer terug te lezen bij het maken van mijn keuzes. Voor mij is het een investering in mijzelf die het dubbel en dwars waard is.


Sectorhoofd Bedrijfsvoering - D anny van Eijsden:

"Van alle cursussen en opleidingen die je in je leven doet, springt er maar een enkele cursus echt bovenuit. En dat is een cursus die je echt raakt en waarbij je voelt dat er gedurende cursus al een verandering optreedt in zelfkennis, in bewustwording, in het stellen van doelen en in het onderkennen van kwaliteiten. 

Tijdens de sessies heeft Ta’Sangka mij echt meer inzicht gegeven in mijzelf. Ta’Sangka biedt een luisterend oor, stelt de juiste vragen en schrijft het vervolgens met de juiste woorden op in het verslag. Daarnaast is het traject zo opgebouwd dat ik uiteindelijk toegewerkt heb naar een resultaat dat helemaal bij mijn persoon past. 

Ik ben uitermate tevreden over Ta’Sangka en het traject en ik vind het zeer nuttig dat ik weer eens stil heb gestaan bij mijzelf.”

Personeelsconsulent - Marieke Pot:
MY-etool is een prachtig instrument om inzichtelijk te maken wie je werkelijk bent. Het instrument is makkelijk te gebruiken, het vergt niet veel tijd en je ontvangt een uitgebreid verslag. Het resultaat gaat viel dieper dan het inzichtelijk maken van je competenties. Je komt met deze test tot de kern van je ziel.
Ta'Sangka heeft met mij samen het verslag teruggekoppeld. De wijze waarop zij dat doet, is ontzettend plezierig. Ze heeft zich onderdeel gemaakt van mijn proces wat maakt dat ik veel meer inzicht heb gekregen in mezelf dan ik ooit had durven dromen. Iedereen die zich open stelt om zichzelf als mens te willen ontwikkelen kan ik MY-etool aanraden en Ta'Sangka is daarbij de beste coach die je je kunt wensen!

Bij vergeven gaat het niet over de ander, maar over jou: het loslaten van de last die je met je meedraagt. 
Dalaï Lama

Service Design & Implementation manager at Vodafone - Annelies Book: "Ta'Sangka heeft mij op een prettige en kundige manier geholpen met mijn loopbaan hulpvraag. Door op de juiste momenten de juiste vragen te stellen en sturing te geven ben ik enorm verrast te merken dat dit (loopbaan) coachingstraject mij in korte tijd veel inzicht heeft gegeven in mijzelf en in zaken die voor mij belangrijk zijn mbt mijn loopbaan. De inzichten die ik hierdoor heb gekregen zijn ontzettend waardevol en helpen me keuzes te maken.


In ieder van ons zit een kern waar we niet gekwetst zijn, waar we gezond, ontvankelijk en krachtig zijn. Die kern terugvinden is misschien wel de mooiste zoektocht van ons leven.


Algemeen Directeur / gemeentesecretaris - Karina Jeurissen : 'Ik heb het genoegen al enkele jaren met Ta’Sangka samen te werken en haar inzet op diverse gebieden te mogen meemaken. Zij is een zeer goede professional zowel op HRM breed gebied als op coachend gebied.

Zij is een van de mensen die strategisch mee kan denken én dit ook kan omzetten in operationeel gedrag. Zij ziet verbanden, weet net dat onderdeel eruit te lichten dat het meest relevant is en de vinger op de plek te leggen waar die nodig is.

Zij heeft een zeer groot empathisch vermogen hetgeen zij combineert met veel kennis en inzicht. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen zowel vanuit haar werk als HRM professional als in haar werk als coach/begeleider .'


Specialist arbeidsmobiliteit - Loet van den Wildenberg : Ik heb Ta'Sangka leren kennen als een zorgvuldige en integere professional die met oprechte zorg en aandacht met haar cliënten omgaat. Ze gaat dan ook voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

Klantmanager Zorg en Inkomen - Anita Huntjens


Als er een moment komt waarop je je afvraagt of je de goede keuzes maakt en hoe het verder zal gaan en of je het aankan, zoals bij mij het geval was, dan is  loopbaancoaching zeker aan te raden (had ik jaren eerder moeten doen !!).

Ik kwam bij Ta’Sangka terecht en die keuze heeft voor mij heel goed uitgepakt.

Ik heb veel van haar geleerd, veel inzicht gekregen en goede gesprekken gevoerd. Ze is heel professioneel en voor mij het belangrijkste: er ontstaat een vertrouwensband.

Uit eigen ervaring kan ik nu stellen dat ik meer mijn eigen koers ben gaan varen, ik meer inzichten heb gekregen in mijn doen en laten en er uiteindelijk vanzelf zaken op mijn pad zijn gekomen die ik heb opgepakt en waarmee ik tot op heden nog volop aan de slag ben.  Waar ik tot voor kort nog zou aarzelen om een grote stap te zetten in mijn carrière kan ik nu zeggen dat ik er met meer vertrouwen voor ga, en faal ik? Dat is balen maar niet het einde van de wereld.

MY-Etool is voor mij een heel waardevol instrument gebleken.  De uitslag is een analyse op meerdere lagen. Het is een goed verslag dat alles heeft vertaald naar kracht en potentie.

Ik vond het persoonlijk verrassend om eens een keer geen oordelen te lezen maar in plaats daarvan een aanmoediging om mijn talenten en eigen kracht in te zetten. Ik ga het uitgewerkte verslag van MY-Etool gebruiken bij toekomstige assessments.

Meetkameroperator - “ Na onze gesprekken heb ik elke keer een heel positief beeld van me zelf gekregen en kreeg ik  goed inzicht in “wat wil ik?”. Hierdoor kreeg ik energie en de behoefte om te zoeken naar wat ik wil/kan. Ook aan de jobmarketing heb ik veel gehad. De manier hoe ik bedrijven kon benaderen en hoe ik een sollicitatiebrief opstel was nieuw voor mij. Ik heb hierna vol overtuiging de telefoon gepakt,  en ben hiermee aan de slag gegaan. Met het gevolg dat dit vervolgens allemaal positief uitpakte. Uiteindelijk kreeg ik een contract aangeboden, hier heeft Ta’Sangka me advies gegeven, maar de keuze aan mij overgelaten. Zij gaf me tips om een goed onderhandelingsgesprek over mijn contract, te kunnen voeren. Ik ben in dit proces gegroeid, zelfverzekerder geworden en bewust geworden van wat ik wil voor de toekomst.”

Moed betekent niet dat je niet bang bent, maar dat je het vermogen hebt om je niet te laten verlammen. 
Paulo Coelho