Ta'Sangka Jurgens Coaching

Persoons- en ontwikkelgerichte begeleiding & training

Coach - Psycholoog - HRM'er & HRD'er


Van Werk naar Werk | Individueel

Werk Naar Werk coaching is gericht op het (her)ontdekken van eigen talenten en competenties en het versterken van het zelfsturend vermogen op de weg naar ander werk.

Er wordt individueel gewerkt aan loopbaanoriëntatie door zelfinzicht te versterken en daarmee loopbaanperspectieven te ontwikkelen.

Er vindt een inventarisatie plaats van:
talenten en minder sterke kanten,
g edrags- en gedachtenpatronen,
waarden in werk en drives/drijfveren in werk.

Hiertoe wordt een psychoanalytisch instrument ingezet ( MyEtool ) waarover meer informatie onder ‘MY-Etool’.

Als persoonlijk profiel (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik in werk) en zoekprofiel (welk werk past bij mij) helder zijn, gaat aandacht uit naar:

- arbeidsmarktbenadering : vormgeven CV, opstellen sollicitatiebrief, aanwenden netwerk, communicatievaardigheden en externe presentatie.

Voor meer info neem vrijblijvend contact op.

Van Werk naar Werk | Collectief

In collectief verband wordt begeleiding geboden bij de zoektocht naar nieuw en passend werk.

Er gaat aandacht uit naar:

Persoonlijk profiel (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik in werk)

Zoekprofiel (welk werk past bij mij)

Arbeidsmarktbenadering :

· Vormgeven CV, o pstellen sollicitatiebrief, kort en bondig vertellen wat je kunt en wilt (elevator pitch)

Netwerken :

· In kaart brengen van het persoonlijk en zakelijk netwerk

· Leren ‘rondvragen’ naar potentiële informatiebronnen of werkgevers

· Benaderen van netwerkcontacten voor informatie en advies

· Communicatievaardigheden en externe presentatie

· Oefenen en nabespreken van netwerk- sollicitatiegesprekken.

Voor meer info neem vrijblijvend contact op.